Svahili

Alah allah ya baba wa slam alik ya baba

Sidi mansour ya baba, wa ndjik en zour ya baba

Alah allah ya baba wa slam alik ya baba

Alah allah ya baba wa slam alik ya baba

Sidi mansour ya baba, wa ndjik en zour ya baba

Ashed bi allah, ya baba

Maashekte siwah, ya bab

Sharhe el halim, ya baba

Ala djezeen, ya bab

Wa shal ifeed, ya baba

Manhouf alih, ya baba

Wa Ashed bi allah, ya baba

Maashekte siwah

Türkçe

slam alik baba arasında Alah allah baba

Sidi Mansour babası ndjik tr Zour baba

slam alik baba arasında Alah allah baba

slam alik baba arasında Alah allah babası

Sidi Mansour babası ndjik tr Zour baba

külleşmiş bi allah, baba

Maashekte bir vak, bab

Sharhe el halim, baba

Ala djezeen, bab

Wa Shal ifeed, baba

Manhouf alih, baba

Wa bi allah, baba ashed

Maashekte bir wah

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

Svahili
Türkçe
Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle