Svahili

Dîbâce-i Eş'âr-ı Gül-i Sad-Berg
1. Seherden seyre vardum murgzâra
Hezârân murg gördüm geldi zara
2. Gül ü lâleyle zeyn olmış çemenler
Oyuna girdi gönlekcek semenler
3. Çü gördüm nakş-ı Erjeng oldı sahra
Edüp bir nice rengîn şi'r peyda
4. Kadem basdum izâr-ı mihr ü mâha
Ki tâ erdüm cenâb-ı Pâdişâha
5. Yüzüm sürüp çemenler gibi hâke
D

Türkçe

Dîbâce-i Eş'âr-ı Gül-i Sad-Berg
1. Seherden seyre vardum murgzâra
Hezârân Murg Gordum geldi zara
2. Gül ü lâleyle zeyn olmış çemenler
Oyuna Girdi gönlekcek semenler
3. CU Gordum MAKS-ı Erjeng Oldi sahra
Edüp güzel Bir Rengin Şi'r peyda
4. Makadem basdum Nizar-iu gönye Aha
Ki Ta Werdum Cenab-ı Pâdişâha
5. yuzum şurup çemenler gibi Hake
D

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

Svahili
Türkçe
Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle